TSGraciasSenor
TSGraciasSenor
TSGraciasSenor
TSGraciasSenor

Hij dient om te betalen voor een uur dienstverlening van een werknemer ingehuurd door een
dienstenchequebedrijf en kost de belastingbetaler € 8,50.

Bovendien verlenen de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen gratis 105 dienstencheques
aan jonge moeders die hun professionele activiteiten hervatten. Het gaat hier om hulp bij
moederschap.

De dienstencheque is beschikbaar in twee versies: een papieren versie en een elektronische
portemonnee, en hij is geldig gedurende een periode van 8 maanden na de maand van uitgifte
van uw cheques.

Als u kiest voor papieren dienstencheques, geeft u onze medewerker voor elk gewerkt uur een
volledige dienstencheque (inclusief het afneembarestrookje) die u ondertekent en dateert,
maar waarop u ook de aard van de verrichte activiteit aangeeft.

Als u daarentegen kiest voor de elektronische dienstencheques: de werknemer levert u de
overeengekomen dienst, Gracias Senor stuurt een vraag tot bevestiging naar uw e-mailadres
en die hoeft u dan gewoon te bevestigen op uw Sodexo-platform.

Dienstencheques kopen:

Geniet vanaf vandaag van de diensten van Gracias Senor

  1. Ga naar: www.titres-services.sodexo.be
  2. Het formulier invullen
  3. Klik vervolgens op "Verstuur de aanvraag"; vervolgens wordt er een
    e-mail naar u verstuurd met uw persoonlijke gebruikersnummer van 12 cijfers
    dat u wordt toegekend

Wilt u meer weten over de dienstencheques, raadpleeg dan onze "Veelgestelde Vragen"-rubriek